Guy Ehrling
Kommunikation AB

foto: Guy EhrlingGuy Ehrling är kommunikationskonsult och har tidigare varit vd för Rail Forum Sweden, näringslivets lobbyorganisation i järnvägsfrågor.


Kontaktinformation

Telefon:   08 640 3659
Fax:   08 643 9890
Mobil:   070 574 0505
Epost:  
Web:   www.gek.se
Post:   Box 11130, 100 61 Stockholm

Två viktiga delar i verksamheten är rapporter inom transport- och logistikområdet och att arrangera konferenser och seminarier för olika uppdragsgivares räkning.

In English