Guy Ehrling
Kommunikation AB

foto: Guy Ehrling Guy Ehrling är konsult och har tidigare varit kanslichef hos Näringslivets Transportråd en branschorganisation för godstransportköpare och vd för Rail Forum Sweden, näringslivets branschorganisation i järnvägsfrågor.


Kontaktinformation

Telefon:   08 640 3659
Mobil:   070 574 0505
Epost:  
Web:   www.gek.se
Post:   Box 11130, 100 61 Stockholm

Viktiga delar i konsultverksamheten är inom infrastruktur, transport och logistik, kommunikation och samhällskontakter.

In English